Hưng Yên: Tổ chức 60 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong năm 2019

21:05, 10/01/2020

Ngày 10.1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Sở Tư pháp nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tư pháp


Năm 2019, ngành Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, luật sư, công chứng, giám định. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. 


Việc PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, hướng hoạt động về cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.487 cuộc cho 153.368 lượt người, cấp phát miễn phí 207.464 tài liệu PBGDPL; tổ chức 60 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 6.866 người dự thi... góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. 


Năm 2020, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tiếp tục triển khai các hoạt động trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở…


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh: Ngành Tư pháp Hưng Yên cần triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm tư pháp năm 2020; quan tâm, thực hiện tốt công tác PBGDPL; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...


Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tư pháp; nhiều tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

 

Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)