100% các cơ quan hành chính nhà nước ở Hưng Yên ứng dụng chữ ký số

18:30, 19/02/2020

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cấp, sử dụng chữ ký số cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đơn vị đã phối hợp cấp chữ ký số cho 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và 775 chữ ký số cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Minh Hồng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)