Hưng Yên: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

16:23, 13/03/2020

Ngày 13.3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2019, Hội đồng GDQPAN các cấp được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN theo phân cấp; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật GD QPAN, kiến thức QPAN cho toàn dân. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN có nhiều đổi mới về hình thức. Cấp tỉnh đã cử 3 đồng chí đối tượng 1, 31 đồng chí đối tượng 2, 430 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN. Cấp huyện, xã mở được 108 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 4.393 đồng chí thuộc đối tượng 4 tham gia. Trường Quân sự tỉnh phối hợp với các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt việc liên kết để tổ chức dạy học môn  học GD QPAN cho 3.149 sinh viên; liên kết học tập trung môn học GDQPAN, hoạt động trải nghiệm cho 3.640 học sinh THPT... 


Năm 2020, Hội đồng GDQPAN tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác GDQPAN, Luật GDQPAN...; thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp; Hội đồng GDQPAN các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng...


Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác GDQPAN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật GDQPAN và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác GDQPAN. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ, các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức QPAN để tham mưu triển khai tổ chức bồi dưỡng theo quy định. Toàn tỉnh phấn đấu tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 xong trước ngày 30.10.2020. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên; sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ môn học GDQPAN nhằm nâng cao chất lượng môn học…


Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDQPAN năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)