Tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

19:35, 25/03/2020

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28.3.2008 của Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12.2.2017 của Bộ Quốc phòng.

 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ; xử lý các hành vi sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, an ninh hàng không hoặc tổ chức hoạt động bay gây mất an toàn thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xem xét điều kiện, tiêu chuẩn, hướng dẫn làm thủ tục, đề nghị với cơ quan cấp trên có thẩm quyền cấp phép bay, dừng phép bay cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; xây dựng phương án đối phó với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, mục tiêu quan trọng của tỉnh; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phối hợp với Công an tỉnh xác định hành vi vi phạm và chế tài xử lý hành chính trong hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

 

Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều tra, rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; quản lý các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thông qua việc khai báo, đăng ký tại các địa bàn… tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị và tổ chức hoạt động bay tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn không đúng theo quy định của pháp luật…


UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; chỉ đạo cơ quan quân sự chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc chưa được cấp phép phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật… Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và mọi người sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các loại phương tiện này...


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)