Xử lý, giải tỏa trên 89% số trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất giao trái thẩm quyền

17:22, 24/03/2020

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 18.518 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trên đất giao trái thẩm quyền sau khi có quy định về hành lang giao thông, trong đó gồm 9.122 trường hợp vi phạm trước ngày 16.3.2016; 9.396 trường hợp vi phạm sau ngày 16.3.2016. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xử lý, giải tỏa được 16.501 trường hợp vi phạm, đạt trên 89,1% tổng số trường hợp vi phạm đã rà soát. Có 14.901 trường hợp tự tháo dỡ, giải tỏa; 1.600 trường hợp cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)