Đảng bộ Viện KSND tỉnh:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn 

19:51, 13/05/2020

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh hiện có 9 chi bộ với 60 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 

Đại diện Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố tại một phiên tòa
Đại diện Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố tại một phiên tòaĐồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Để xây dựng Đảng bộ TSVM, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu, cùng với đó tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ coi trọng việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc… Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng, chấp hành tốt sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng 7 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, kiểm sát viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh lời dạy của Người với cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, coi đó như kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn tự giác rèn luyện. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016  của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, hàng năm 100% số đảng viên trong Đảng bộ xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện; chấp hành nghiêm quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...


Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Viện KSND tỉnh luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tháng 2.2020, Viện KSND tỉnh tiến hành sáp nhập 6 phòng chuyên môn thành 3 phòng. Qua đó, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo  thường xuyên được đổi mới theo hướng khoa học, sâu sát, gần gũi với đảng viên, quần chúng, góp phần củng cố, tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào Đảng; tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ chi bộ TSVM đạt cao; 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trên cơ sở quán triệt, vận dụng đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ cải cách tư pháp, Đảng bộ lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề; chú trọng đổi mới phương pháp, tăng cường các khâu đột phá, các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, đề cao kỷ luật, kỷ cương. Trong lĩnh vực hình sự, Viện KSND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; chủ động kiểm sát 100% số vụ án ngay từ khi khởi tố, các vụ án đều được giải quyết trong hạn luật định, bảo đảm việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, Viện KSND tỉnh đã tiến hành kiểm sát việc giải quyết 527 tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra 475 vụ, truy tố 425 vụ; kiểm sát xét xử sơ thẩm 418 vụ; kiểm sát xét xử theo trình tự phúc thẩm 609 vụ; kháng nghị phúc thẩm ngang cấp 5 vụ, trên một cấp 28 vụ (tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt cao); hướng dẫn cấp huyện kháng nghị phúc thẩm 7 vụ... tỷ lệ giải quyết án đạt cao (trên 90%). Chất lượng công tác kiểm sát bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiến hành kiểm sát 100% số bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, hành chính của Toà án hai cấp (tỉnh, huyện); tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc thẩm quyền, ban hành 26 quyết định kháng nghị phúc thẩm, 24 kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân cùng cấp khắc phục các vi phạm... Thông qua công tác kiểm sát đã bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và công dân, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN... Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Viện KSND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị hoạt động sôi nổi, có hiệu quả. Nhờ đó, 3 năm liên tục (2015 - 2017), Viện KSND tỉnh được Viện KSND Tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc ngành KSND; hằng năm, nhiều tập thể trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng; nhiều cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua, được lãnh đạo ngành cấp trên và Chủ tịch UBND tỉnh khen. Trong các năm từ 2015 đến 2018, Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (nay là Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh) khen; năm 2019, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ đơn vị 5 năm liền đạt TSVM. 


Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo xây dựng bộ máy, hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị hoạt động hiệu quả. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm sát với sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu không để xảy ra oan, sai, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Đức Hùng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)