Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT

17:28, 20/05/2020

Xác định kỷ luật là sức mạnh của quân đội, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của bộ đội
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của bộ đội


 
Vừa qua, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Mỹ Hào đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT thị xã. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội tại đơn vị; đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho bộ đội.


Thượng tá Trương Văn Quang, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Mỹ Hào cho biết: Thời gian qua, việc duy trì nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có thời điểm hiệu quả chưa cao. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị ở một số cán bộ, nhân viên chưa nghiêm túc… Để khắc phục những hạn chế trên, tại hội nghị, chúng tôi đã tập trung thảo luận tìm ra các biện pháp giáo dục, quản lý và rèn luyện kỷ luật như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị, đặc biệt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân trong việc nắm bắt tình hình đơn vị, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chỉ huy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ giao ban, Ngày chính trị - Văn hóa tinh thần; đối thoại dân chủ… để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, chủ động ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và mất an toàn giao thông…


Tại Ban CHQS huyện Khoái Châu, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định “phòng” hơn “chống”. Ban CHQS huyện đã sử dụng panô, khẩu hiệu tuyên truyền về pháp luật, kỷ luật để cán bộ, chiến sỹ tự nhắc nhở bản thân nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp định hướng nhận thức, tư tưởng đúng đắn.

 

Một phần thi tại Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 (Ảnh tư liệu)
Một phần thi tại Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 (Ảnh tư liệu)Để tạo sự chuyển biến về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc trong toàn lực lượng các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung giáo dục tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết những vấn đề dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực và vi phạm, tạo đột phá trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong công tác nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội; triển khai đồng bộ các biện pháp, duy trì kỷ luật là cốt lõi, là sức mạnh của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để bộ đội hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, pháp luật. Cụ thể, tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ những nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông; các văn bản quy phạm pháp luật mới… Gắn giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống. Thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng đến cán bộ, đảng viên kết hợp với định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy trong đơn vị; giám sát chặt chẽ việc ra vào doanh trại, thực hiện nghiêm các quy định về giữ gìn, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật trong các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình câu lạc bộ quân nhân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo điều kiện cho bộ đội rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 


Với những biện pháp đồng bộ được áp dụng, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Các cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị và địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)