Hưng Yên: 11 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

18:30, 01/06/2020

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 11 doanh nghiệp. 


Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; lấn, chiếm đất. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,8 tỷ đồng. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)