Hưng Yên: Giải tỏa trên 2,6 nghìn trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp

20:12, 17/06/2020

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã giải tỏa được trên 2,6 nghìn trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đạt trên 31% tổng số trường hợp vi phạm đã rà soát. Các địa phương đạt kết quả cao trong xử lý, giải tỏa các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp gồm: Phù Cừ đạt gần 73%; Ân Thi đạt trên 66%; Tiên Lữ 60%... Bên cạnh đó, một số địa phương đạt kết quả xử lý rất thấp (dưới 10%) như: Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)