Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

17:11, 21/06/2020

Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 26 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 1.080 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn giữ vững, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sỹ đến niên hạn
Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sỹ đến niên hạn


Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND); đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành để cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng, từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày ;6.7.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy đã tổ chức 23 buổi tọa đàm, nghe báo cáo thời sự và nói chuyện chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 8 buổi bồi dưỡng về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, người dân. 


Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an tỉnh đã kiểm tra 388 đảng viên, 181 tổ chức cơ sở đảng; thực hiện giám sát 427 đảng viên và 144 tổ chức cơ sở đảng.

Qua đó, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng và từng đơn vị, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. 


Chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ tiếp tục được duy trì nền nếp; chất lượng sinh hoạt được nâng lên và bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn và tổ chức kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 212 đảng viên mới. Việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất hơn. Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 95% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công an tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh.


Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh coi trọng công tác tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Hiện nay tổ chức bộ máy của Công an tỉnh đã giảm 4 đơn vị cấp phòng, 21 đơn vị cấp đội. Năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Kết quả, toàn tỉnh đã bố trí 147/147 Công an xã, thị trấn là Công an chính quy, bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.


Căn cứ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phát động các phong trào thi đua theo đợt và đột xuất, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị, địa phương để phấn đấu thực hiện. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, ma túy, mại dâm, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân... Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập, triệt phá 460 chuyên án; khởi tố điều tra 3.363 vụ với 5.692 bị can... Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 87/89 vụ (đạt 97,8%). Đấu tranh, triệt xóa, làm tan rã 36 băng nhóm, 248 đối tượng. Công tác quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đã phát hiện, xử lý 563 trường hợp vi phạm, phạt 4,95 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Qua tuần tra kiểm soát, đã xử lý 16.1719 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt hơn 128 tỷ đồng...


Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác công an. Chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch kịp thời, sát, đúng với tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để đạt yêu cầu, kết quả cao nhất. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đối với mọi mặt công tác công an. Coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua khác của lực lượng Công an toàn tỉnh.  Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của CBCS, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Kịp thời nắm bắt tư tưởng của CBCS để phòng ngừa sai phạm, khuyết điểm. Xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và trong các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng CAND thực sự là chỗ dựa của nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Đặc biệt, mọi CBCS phải luôn khắc ghi và thực hiện cho được lời huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng công an phải “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”... Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.


Đại tá Phạm Đăng Khoa
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)