Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

17:54, 22/07/2020

Ngày 22.7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 31.149 tỷ đồng, 3.432 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13.752 tỷ đồng và 507 ha đất; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 4.225 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi danh sách giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 17.397 tỷ đồng và 2.925 ha đất. Cùng với đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương đã mở 13.772 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 


Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng…


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu thanh tra các sở, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện; tổ chức các cuộc thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; chủ động rà soát, nắm tình hình đối với các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm để tổ chức thanh tra, tránh tình trạng để vụ, việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân tại trụ sở; rà soát các vụ, việc khiếu nại, tố cáo kéo dài để có hướng xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở; tăng cường công tác đối thoại ở cơ sở; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về phòng, chống tham nhũng…


Hồng Ngọc

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)