Hưng Yên phê duyệt 70 báo cáo đánh giá tác động môi trường

17:00, 17/11/2020

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt 70 báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt 2 phương án cải tạo phục hồi môi trường, cấp 4 giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. 


Để bảo đảm chỉ tiêu chất thải đầu ra đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ các công trình xử lý chất thải. Kết quả, trong hơn 10 tháng năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chấp thuận vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của 9 cơ sở, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 4 dự án... 


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)