Toàn tỉnh có 4.340 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và 496 trụ nước chữa cháy

16:00, 23/02/2021

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có 4.340 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định. Trong đó, phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý 1.456 cơ sở (gồm: 667 cơ sở loại I, 519 cơ sở loại II, 200 cơ sở loại III và 70 cơ sở chưa phân loại (các công ty khai thác hạ tầng, các cơ sở cho thuê nhà xưởng). Công an huyện, thị xã, thành phố quản lý 2.884 cơ sở loại III.


Toàn tỉnh hiện có 496 trụ nước chữa cháy do 10 đơn vị cấp nước quản lý, khai thác; có 623 bể nước chữa cháy có dung tích trên 50m3/bể, 5 bến lấy nước tại các khu đô thị, khu công nghiệp; 53 nguồn nước tự nhiên như: Ao, hồ, sông, mương... tại các doanh nghiệp, thôn, xã có vị trí cạnh trục đường giao thông, thuận lợi cho xe chữa cháy hút nước.


Qua rà soát, tổng kiểm tra các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, thiếu các trụ nước chữa cháy, bể dự trữ nước chữa cháy, bến lấy nước phục vụ chữa cháy. Nhiều chủ đầu tư, quản lý hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp chưa quan tâm bảo trì bảo dưỡng, thay thế đối với những trụ nước lắp đặt lâu ngày đã bị hỏng, không bảo đảm chất lượng để phục vụ chữa cháy theo quy định.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)