Hưng Yên: Đăng ký mới cho trên 2,5 nghìn phương tiện giao thông

Trong tháng 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an các huyện: Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Lâm đã thực hiện đăng ký mới cho trên 2,5 nghìn phương tiện giao thông, trong đó đăng ký mới cho 1.602 xe mô tô, 798 xe ô tô, 150 xe máy điện. Hiện nay, số xe mô tô và xe máy điện hiện đang quản lý hơn 547,9 nghìn xe; số ô tô đang quản lý hơn 36,1 nghìn xe.
 
Các đơn vị chức năng tích cực rà soát, hướng dẫn người dân, chủ phương tiện loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng, chủ động đăng ký xe máy điện theo quy định…
 
Đào Ban
 
;