Trên 2,1 tỷ đồng đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng Khu Công nghiệp Thăng Long II

18:06, 03/08/2018
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa hoàn thành việc đầu tư xây dựng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí cổng ra, vào Khu Công nghiệp Thăng Long II với QL.39 (Km1+130 và Km1+740 thuộc địa phận huyện Yên Mỹ). 
 
Công trình có tổng mức đầu tư trên 2,1 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện theo nội dung văn bản số 3046/UBND-KT1 ngày 2.11.2017 của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn giao thông Khu Công nghiệp Thăng Long II trên QL.39. 
 
Công trình đã được đưa vào sử dụng, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)