Đình chỉ hoạt động 2 bến khách ngang sông

Thực hiện công tác thanh tra bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa, đến hết tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp, xử phạt với số tiền hơn 1,7 triệu đồng; lập 18 biên bản làm việc đối với các chủ bến, chủ phương tiện hoạt động trên tuyến sông Hồng và sông Luộc; 5 biên bản làm việc với chính quyền địa phương có vị trí hoạt động bến thủy nội địa, điểm đón trả hành khách du lịch, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động và có biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
 
Ngoài ra, lực lượng thanh tra đã đình chỉ hoạt động 2 bến khách ngang sông do chưa có giấy phép mở bến của cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 
 
Đào Ban
 
;