Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm: Giải ngân trên 13 tỷ đồng vốn vay cho hộ nghèo và đối tượng chính sách

18:37, 28/02/2020

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đang triển khai 10 chương trình tín dụng về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với 250 tổ tiết kiệm, vay vốn và 11 điểm giao dịch tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi áp dụng cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách. 

 

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm giao dịch tại điểm giao dịch xã Lạc Hồng
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm giao dịch tại điểm giao dịch xã Lạc Hồng


Bằng hình thức cho vay tín chấp thông qua các tổ chức đoàn thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đã giải ngân trên 13 tỷ đồng cho 455 khách hàng trên địa bàn vay vốn, nâng tổng dư nợ đến thời điểm này lên trên 233,5 tỷ đồng.


Việc giải ngân hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.


Hương Giang


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)