Thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

17:18, 03/05/2020

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank, để thuận lợi cho khách hàng, Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên xin trân trọng thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên như sau:


Thông tin cán bộ trực đường dây nóng: Ông Đỗ Thế Nhạ, Trưởng phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ; số điện thoại: 03213.868368 (cơ quan), di động: 0912158132.


Thông tin phản ánh qua đường dây nóng được tiếp nhận và bảo đảm bí mật theo quy định. Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.


Giám đốc


Nguyễn Đức Mạnh


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)