Trên 99% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản

17:34, 11/03/2020

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 820 người lao động mất việc làm. Nâng tổng số người hiện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong toàn tỉnh lên 3.227 người với số tiền gần 10 tỷ đồng. 


Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động mất việc làm được thực hiện theo đúng quy định và bảo đảm an toàn. Trong đó, có trên 99% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM.


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)