Phù Cừ: Địa phương đầu tiên hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở

18:17, 03/06/2015
Đến ngày 28.5, tất cả 33 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phù Cừ tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phù Cừ là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở sớm hơn khoảng 1 tháng so với thời hạn cuối cùng đề ra trong Kế hoạch số 108 – KH/TU ngày 9.10.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 
Ngay sau khi tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ Chính trị và  Kế hoạch số 108 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Phù Cừ đã triển khai và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện hiểu rõ các văn bản hướng dẫn, quy định của cấp trên nhất là những điểm mới để thực hiện đúng và thống nhất từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. 
 
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đoàn Đào nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đoàn Đào nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại 2 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình đảng bộ xã và cơ quan chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho đại hội từ ban hành quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; Xây dựng đề án nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đương nhiệm… đến việc phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công tác trước, trong và sau đại hội.

Để tăng cường giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội, Ban Thường vụ  Huyện ủy thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn và đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ... Đồng thời huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên phụ trách xã, thị trấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm dành nhiều thời gian tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy có những chỉ đạo phù hợp với thực tiễn địa phương. 
Với sự tập trung lãnh đạo cao của Thường trực Huyện ủy, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, việc chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Huyện ủy nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ở cơ sở trước khi chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội. Tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều họp các đoàn đại biểu dự đại hội trước khi tổ chức đại hội 1 ngày, thông báo chi tiết, cụ thể nội quy, chương trình đại hội; Phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Khi các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội, huyện ủy chỉ đạo những đảng bộ xã có khó khăn như: Phan Sào Nam, Tiên Tiến, Tam Đa… tổ chức đại hội trước. Bí thư Huyện ủy đến dự đại hội của tất cả 14 đảng bộ xã, thị trấn và trực tiếp chỉ đạo các đại hội thực hiện đúng các quy định hướng dẫn của cấp trên.
Bởi vậy chỉ trong 1 tháng rưỡi, Huyện ủy Phù Cừ đã chỉ đạo tất cả 33 tổ chức cơ sở đảng tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhìn chung đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở của huyện đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, trang trọng và giữ vững nguyên tắc, kỷ cương Điều lệ Ðảng bảo đảm các yêu cầu đề ra trong Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, công tác bầu cử cấp ủy được tiến hành dân chủ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng, công bằng, khách quan, dân chủ; chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết đại hội bầu một lần đủ số lượng uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Tỷ lệ số dư khi bầu cấp ủy khóa mới bình quân đạt 16,5%. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ… tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở của huyện đều vượt yêu cầu. Trong tổng số 293 cấp ủy viên trúng cử, cán bộ nữ chiếm 17,6%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi chiếm 19%. Có 100% số tổ chức cơ sở đảng đại hội bầu đủ cấp ủy viên...
Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở huyện Phù Cừ thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng và trách nhiệm cao tạo tiền đề quan trọng góp phần tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020.  
 
Thu An - Đức Long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)