Ban Dân vận Tỉnh ủy góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp

18:04, 17/07/2015
Ngày 17.7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; dự thảo Quy chế về mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; dự thảo Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

 

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các đại biểu đóng góp một số ý kiến vào phần phương hướng trong dự thảo báo cáo chính trị: Cần đánh giá sâu hơn công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác tổ chức, luân chuyển cán bộ; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng tỷ suất đầu tư cho nông nghiệp; xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2016-2020.
 
Đối với dự thảo Quy chế về mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đại biểu cho rằng, dự thảo quy chế cần xác định và quy định rõ mối quan hệ giữa trưởng thôn với bí thư chi bộ thôn trong từng trường hợp cụ thể. 
 
Đối với dự thảo Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các đại biểu cho rằng, cần quy định rõ các bộ phận thuộc cấp ủy tổ chức đảng; chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)…
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)