Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2015-2020

17:53, 09/08/2015
Ngày 9.8, Đảng bộ huyện Tiên Lữ trọng thể tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra trong 3 ngày, từ 8 - 10.8. Ngày làm việc thứ nhất (8.8), đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua nội quy, quy chế làm việc; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.
 
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Tiên Lữ tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng  TSVM đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. 95% số làng, khu phố được công nhận làng, khu phố văn hóa. An ninh- trật tự được bảo đảm.
 
Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 536 đảng viên mới. Năm 2014, huyện có gần 52% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt cao. 
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ trên 10%/năm, thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt 150 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3%. Tăng cường thu hút doanh nhiệp vào đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Bình quân hàng năm có từ trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém;  trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp thêm 100 đảng viên mới, trên 90% số chính quyền cơ sở đạt vững mạnh, trên 85% số đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh. 
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Lữ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau: Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Trong đó huyện cần tập trung tổ chức quy hoạch vùng sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, phát triển chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, cho giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tập trung quy hoạch các cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, phát huy tốt nguồn lực lao động. Tiếp tục đầu tư phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền và các đoàn thể trong việc cụ thể tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 35 đại biểu. Ngày 10.8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc đại hội.
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)