Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020

18:31, 07/08/2015
 
Ngày 7.8, Đảng bộ huyện Văn Lâm trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có các ông  Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị  trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện.
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ XXIV diễn ra trong 3 ngày, từ 6 – 8.8. Ngày làm việc thứ nhất (6.8), đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký đại hội; Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua nội quy, quy chế làm việc; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.
 
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng bộ huyện đã lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM). 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 12,5%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 3.660 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ - nông nghiệp tương ứng: 82,33% - 11,71% - 5,96%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 71 triệu đồng/người. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng. Có 77% số làng được công nhận làng văn hóa; phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng; an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được bảo đảm…
 
Hàng năm huyện có trên 70% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ. Huyện chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng quy định. Đảng bộ huyện 5 năm liền được Tỉnh uỷ công nhận đạt TSVM. 
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Văn Lâm phấn đấu: tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 12,46%; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, thương mại - nông nghiệp đạt 84,15% - 12,53% - 3,32%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 3 - 5 xã trở thành đô thị loại V; quy hoạch, xây dựng thị trấn Như Quỳnh cùng các xã: Tân Quang, Đình Dù, Lạc Hồng, Trưng Trắc, Lạc Đạo sớm trở thành đô thị loại IV… Chính quyền huyện và trên 85% số chính quyền cấp xã đạt vững mạnh; trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Hàng năm kết nạp từ 130 – 150 đảng viên mới. 
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời gợi mở một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Cần phát huy lợi thế đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng chú trọng hiệu quả kinh tế nâng cao giá trị của nông sản tăng thu nhập cho nông dân; tập trung xây dựng nông thôn mới và xây dựng một số địa phương sớm đạt các tiêu chí đô thị... 
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV gồm 33 đại biểu và bầu đoàn đại biểu huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 
 
Phương Minh 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)