Đảng bộ huyện Mỹ Hào: Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

20:53, 03/08/2015

Ngày 3.8, Đảng bộ huyện Mỹ Hào trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Yểu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Chung Đỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Hào
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Hào

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Hào nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 2 - 4.8. Ngày làm việc thứ nhất (2.8), đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua nội quy, quy chế làm việc; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.


Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Mỹ Hào tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,68%/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 4,1%; công nghiệp - TTCN chiếm 67,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 28,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách đạt trên 2.697,9 tỷ đồng...


Đô thị Mỹ Hào đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Huyện đã hoàn thành Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 6 phường nội thị. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, y tế, giáo dục được quan tâm, chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự cơ bản được bảo đảm. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ kết nạp được 723 đảng viên mới; hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; trên 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), không có cơ sở đảng yếu kém. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả…


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện phấn đấu hàng năm có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 120 - 130 đảng viên mới; trên 90% số chính quyền cấp xã đạt vững mạnh; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; công nghiệp - TTCN và dịch vụ chiếm 96% tổng cơ cấu nền kinh tế. Đến năm 2020 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt tiêu chí đô thị loại III...


Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đẩy mạnh phát triển xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác dân vận, công tác nội chính; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp...


Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mỹ Hào đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.


Theo chương trình, Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 35 đại biểu. Ngày 4.8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ 3 và bế mạc.

Đức Long
 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)