Đảng ủy Quân sự tỉnh, Sở Tài Chính, Tỉnh đoàn, Huyện ủy Văn Giang:

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

  • Các ông: Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Mừng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 dự tại hội nghị kiểm điểm Đảng ủy quân sự tỉnh.

* Ngày 24.10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Mừng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3. Theo kế hoạch, hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26.10.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt kinh nghiệm kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh: Trên cơ sở gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân, hội nghị cần tập trung đánh giá nghiêm túc ưu, khuyết điểm, hạn chế, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Để giữ vững những thành quả và sự phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng bộ trong những năm qua, quá trình kiểm điểm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, khách quan, bảo đảm kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ, bám sát  nội dung của Nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị qua hội nghị phải đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; chấp hành tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 24.10, Sở Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ông Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Thế Tỉnh, Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính trình bày mục đích, cách thức tiến hành cũng như công tác chuẩn bị hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi yêu cầu lãnh đạo Sở Tài chính bám sát các nội dung, yêu cầu kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong quá trình kiểm điểm cần làm rõ các nội dung về tư tưởng, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm; những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ, trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách... Phân tích rõ nguyên nhân của những vấn đề đó và đề ra phương hướng khắc phục, tạo sự thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Ngày 24.10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.         

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quá trình kiểm điểm, mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải nghiêm túc nhìn nhận ưu điểm, khuyết điểm một cách công tâm. Những hạn chế, thiếu sót phải được đánh giá một cách khách quan, có phương hướng, giải pháp  khắc phục rõ ràng. Các ý kiến đóng góp thể hiện được vai trò, ý chí của tuổi trẻ và bảo đảm phương châm kiên trì, kiên quyết, nghiêm túc và kiểm điểm toàn diện; những ý kiến đóng góp phải khách quan, dân chủ, không né tránh; không tán dương thành tích và cũng không được thổi phồng khuyết điểm. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sau đợt kiểm điểm này cần chủ động xây dựng phương hướng hành động cụ thể để khẳng định vai trò là lực lượng trẻ, xung kích trong công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau...

    * Thực hiện các bước kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong 3 ngày từ 21 đến 23.10, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các vị trong các ban xây dựng Đảng tỉnh.

         Qua 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn và cầu thị, tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã có báo cáo tiếp thu giải trình về các ý kiến góp ý đóng góp tập trung vào 3 nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Đã có hơn 100 ý kiến của tập thể cá nhân đóng góp cho Ban Thường vụ và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó nêu ra những ưu điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận công tác chuẩn bị và những kết quả bước đầu của việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang, theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Sau kiểm điểm của tập thể và cá nhân các Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang sẽ chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các đảng bộ trực thuộc huyện uỷ.

Đào Thắm - Lệ Thu - Lê Hiếu - Đức Hùng

 

 

;