Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Hưng Yên:

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

* Các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

* Ngày 31.10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đặng Ngọc Quỳnh đã báo cáo công tác chuẩn bị, quán triệt phương pháp tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo sở. Trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, có 28 ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân lãnh đạo sở. Tập thể lãnh đạo sở đã tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình một số nội dung và xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể theo đúng hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông quán triệt tinh thần, mục đích của Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI); yêu cầu, nội dung, đối tượng và phương thức tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Đồng thời nhấn mạnh: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình. Sở Kế hoạch và Đầu tư có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó tập thể, cá nhân lãnh đạo sở càng phải nhận thức rõ ý nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung kiểm điểm bám sát vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở. Đối với ưu điểm cần trình bày ngắn gọn. Các tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cần phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, đồng thời cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo đối với các thiếu sót, khuyết điểm của tập thể. Qua kiểm điểm thấy rõ những tồn tại, khuyết điểm, tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có các giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức làm việc để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ chính trị của sở.

* Ngày 31.10, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hưng Yên đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên đã báo cáo công tác chuẩn bị, lấy ý kiến đóng góp, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các ủy viên Ban thường vụ thành ủy. Đồng thời Bí thư Thành ủy cũng nêu mục đích, ý nghĩa và phương pháp thực hiện kiểm kiểm, tự phê bình và phê bình. Theo đó, tập thể sẽ tiến hành kiểm điểm trước sau đó tới cá nhân; cấp trên thực hiện kiểm điểm trước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Doãn Thế Cường nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hưng Yên phải xác định lấy kiểm điểm, tự phê bình là chính, phải nhìn thẳng vào khuyết điểm, hạn chế của tập thể, của từng cá nhân. Các ý kiến góp ý, phê bình phải dựa trên tinh thần xây dựng, đoàn kết. Tập thể và từng cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm của mình đối với các hạn chế để từ đó có các biện pháp khắc phục hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng nâng cao trách nhiệm với cơ sở để từ đó có các việc làm cụ thể, thiết thực góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để bản thân mỗi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phải nâng cao trách nhiệm của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thông qua việc đánh giá ưu, khuyết điểm, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, hạn chế.

* Trước đó, ngày 30.10, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí uỷ viên Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ quán triệt ý nghĩa việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); nhấn mạnh mục đích, yêu cầu  việc kiểm điểm phải theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo cuả Trung ương và Tỉnh uỷ.  Đồng thời yêu cầu trong quá trình kiểm điểm phải thực hiện theo đúng các bước, chỉ ra những ưu điểm (tránh khoe thành tích), khuyết điểm, trong đó tập trung cao vào phần khuyết điểm với những tồn tại và phương hướng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Các đồng chí dự kiểm điểm tham gia ý kiến, nhận xét có tính xây dựng nhằm khẳng định việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng rãi để nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm cần tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân với thái độ nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn và chân thành, không chủ quan, né tránh.

* Ngày 31.10, Ban Giám hiệu trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Vũ Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh triển khai mục đích yêu cầu và nội dung cần tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Trong đó, mục đích cần đạt được là tập thể Ban Giám hiệu nhà trường và từng người trong Ban Giám hiệu đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của mình, đặc biệt những hạn chế, thiếu sót của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Vũ Văn Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh cần cụ thể hóa, đánh giá sâu sắc, chính xác 3 nội dung trọng tâm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khẳng định rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân với tinh thần xây dựng, đoàn kết, chân tình, trên cơ sở đó, phát huy ưu điểm, khắc phục, đẩy lùi những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp tích cực, toàn diện, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, chuyên môn của nhà trường.

* Ngày 31.10, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dự và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh quán triệt nhiệm vụ, yêu cầu, tầm quan trọng của việc kiểm điểm lần này. Đồng thời yêu cầu, việc kiểm điểm phải được tiến hành trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, xây dựng. Việc kiểm điểm tập trung chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế cụ thể của tập thể, cá nhân lãnh đạo sở trong các mặt công tác về tư tưởng, tổ chức cán bộ, quy chế người đứng đầu… Trên cơ sở đó rút ra những bài học, đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh Xã hội đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo sở theo các nội dung của Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI). Kết quả đã có 28 ý kiến góp ý kiểm điểm cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ huyện uỷ Mỹ Hào tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Ông Phan Quang Ngừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.     

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong đó tập trung chủ yếu vào 3 nội dung là: Công tác tư tưởng chính trị; công tác cán bộ; trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong quá trình kiểm điểm thì phải công tâm, không lợi dụng diễn đàn để thể hiện ý kiến, mưu lợi cá nhân; nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm của cả tập thể, từng cá nhân, từ đó rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục phù hợp. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng gợi ý bên cạnh việc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung, cần kiểm điểm rõ nội dung công tác chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã công nghiệp - dịch vụ Mỹ Hào chậm do nguyên nhân gì, giải pháp khắc phục tồn tại và đẩy nhanh tiến độ… 

Được biết, các bước đóng góp, tổng hợp ý kiến của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Hào thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước khi hội nghị kiểm điểm chính thức được tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có 2 cuộc họp xây dựng nội dung bản kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng quy trình.

Nhóm PV

 

 

 

;