Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Ngày 23.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh.

DSC_0780.JPG
 

10 năm qua, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành chỉ thị, UBND tỉnh có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 44.471 cán bộ thuộc các đối tượng phân cấp, 152 lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 272 chức sắc, chức việc tôn giáo. Hằng năm, tỉnh tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho gần 40.000 học sinh và 2.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 602 tổ chức cơ sở đảng (tăng 15,3% so với năm 2003), 60.022 đảng viên (tăng 20,1% so với năm 2003). Qua đánh giá phân loại năm 2012 có 83,4% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 72% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát huy mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm QP – AN, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Tỉnh thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thực hiện công tác tuyển quân và động viên theo quy định. Lực lượng công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và chống lại các luận điệu tuyên truyền phản động. Sự phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an và quân sự đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương. Những kết quả trên tạo ra thế và lực mới để tỉnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua. Đồng thời nêu lên một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) một cách hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh sau 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; dự báo những yếu tố phức tạp, khó lường về tình hình thế giới, khu vực và trong tỉnh trong những năm tới. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, chủ động phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương. Tăng cường vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm bắt, giải quyết kịp thời các vướng mắc từ cơ sở, tuyên truyền, phân tích cho dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX. 

Lê Hiếu

 

 

 

;