Không để trở thành thói quen xấu

 

Kết quả khảo sát gần 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 (do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng cùng với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc thực hiện) vừa được công bố cho thấy tình trạng hối lộ có chiều hướng tăng trong khu vực công. 
 

 

Phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước - tỷ lệ người được hỏi đồng tình với nhận định này là 44% (năm 2011 là 29%). Số người đồng tình với việc phải hối lộ mới được chăm sóc y tế và xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng với tỷ lệ tương đương (từ 31% năm 2011 lên 42% năm 2012 đối với chăm sóc y tế; từ 21% lên 32% đối với chứng nhận quyền sử dụng đất). 
 
Những con số trên đáng phải suy nghĩ, bởi sau nhiều năm cả nước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhưng đánh giá, khảo sát của các cấp, các ngành đều phản ánh thực trạng người dân chưa được phục vụ, thậm chí còn phải "lót tay" để được việc. Còn nhớ, kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã chỉ rõ công tác "Xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức" là nội dung thực hiện kém nhất. Vì thế, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 tiếp tục xác định đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Theo đó, mục tiêu phấn đấu là nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020. Thế nhưng, hơn hai năm đã trôi qua vẫn chưa thấy tín hiệu vui. Càng buồn hơn nữa, theo khảo sát chỉ số PAPI cho thấy, mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân tăng lên, họ chủ động thực hiện hành vi đưa hối lộ với hy vọng được phục vụ tốt hơn và có tới 25% số người dân tham gia khảo sát nói, họ đã từng thấy có tình trạng vòi tiền hối lộ nhưng không tố cáo.
 
Các cấp, ngành nỗ lực thực hiện CCHC, dù đã có kết quả nhất định nhưng trong những lĩnh vực sát sườn với người dân như: Đất đai, y tế, giáo dục, xây dựng, đầu tư… dường như vẫn "dậm chân tại chỗ" ở đâu đó, thậm chí còn thụt lùi về chất lượng phục vụ, thực sự là điều báo động. Thiết nghĩ, cần có những biện pháp quyết liệt hơn trong thực hiện công tác CCHC, đừng để mức độ chịu đựng nạn tiêu cực của người dân tăng dần và trở thành thói quen xấu.
 
Theo HNM
 
 
;