Hưng Yên: Hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn tiên tiến

Cùng với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháng 5.2012, UBND tỉnh Hưng Yên triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Sau hai năm triển khai, việc cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng HTQLCL tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Là nhân viên hành chính của một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng điện tử, anh Đặng Quốc Nam sau khi làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Ban quản lý các KCN tỉnh chia sẻ: Trước đây, khi cần giải quyết thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải trực tiếp đến cơ quan chức năng tìm hiểu, sau đó về chuẩn bị hồ sơ mang đến nộp cho bộ phận hành chính. Trong quá trình đó, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần mới hoàn tất các thủ tục. Nhưng nay doanh nghiệp chỉ cần vào cổng thông tin điện tử của tỉnh tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa, sau đó nhận kết quả theo giấy hẹn. Chi phí tài chính, thời gian giảm đáng kể… 
Trao đổi về bước cải cách hành chính của Ban quản lý các KCN tỉnh thời gian qua, ông Phạm Thái Sơn, Trưởng Ban chia sẻ: Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, UBND tỉnh giao cho đơn vị chủ động rà soát các TTHC và bổ sung cho ban một số chức năng, nhiệm vụ mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, môi trường, lao động... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách TTHC Ban đã đưa HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trên tất cả các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, xây dựng, xuất nhập khẩu… Điều này đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cả Ban quản lý các KCN trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của các KCN trên địa bàn… Còn tại Sở Xây dựng, vài năm trở lại đây toàn bộ hệ thống công văn đi và đến, cũng như việc lưu trữ hồ sơ đều được bộ phận hành chính mã hóa trên máy tính; bản in được sắp xếp khoa học nên khi cần chỉ cần tra cứu trên máy tính theo số hiệu là sẽ biết sơ đồ vị trí của tư liệu cần tìm; sau khi sử dụng xong, tài liệu lại được trả lại đúng vị trí nên công tác lưu trữ và quản lý hành chính rất thuận tiện… 
HTQLCL là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức; người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ. Đây là công cụ quan trọng góp phần cải cách, hiện đại hóa nền hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển… Mục tiêu đến hết năm 2013, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu quả HTQLCL vào hoạt động của cơ quan mình. Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với các đơn vị, tổ chức. Tỉnh xác định việc xây dựng, áp dụng HTQLCL là nội dung bắt buộc của công tác CCHC và là tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm. Đến nay, đã có 31 cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL và được cấp giấy chứng nhận; 5 huyện đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là: Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ, Tiên Lữ và Văn Giang; 5 huyện còn lại đã áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đang triển khai mở rộng để phù hợp trong năm 2013.

 

Thủ tục hành chính thông thoáng tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư (Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Sieko Việt Nam - KCN Phố Nối A)
Thủ tục hành chính thông thoáng tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư (Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Sieko Việt Nam - KCN Phố Nối A)

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành, nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác và tiết kiệm thời gian. Hiện tỉnh đã thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công dưới dạng văn bản điện tử, công khai, minh bạch quy trình xử lý công việc, hồ sơ của cá nhân, tổ chức; cơ sở hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh cơ bản đáp ứng được khả năng triển khai các ứng dụng CNTT; phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị, dần chuyển sang điện tử hóa quy trình làm việc… Cùng với việc hiện đại hóa quy trình quản lý hành chính, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính trên địa bàn cũng luôn chú trọng đến công tác CCHC. Nhiều quyết định, kế hoạch của tỉnh chỉ đạo kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính nhằm giảm bớt phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ hành chính công đã được triển khai. Trong đó, UBND tỉnh đã có quyết định công bố lại 9 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh sau khi đã tiến hành rà soát gồm: 49 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh, 39 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học - Công nghệ, 73 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương… Cùng với đó, UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai các TTHC bằng nhiều hình thức đã tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức giải quyết các dịch vụ công. Thậm chí, đã công khai các địa chỉ, kênh thông tin qua Website của tỉnh, các cơ quan, đơn vị và tiếp nhận, công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức qua thư điện tử… Đây là bước cải cách mạnh nhằm nâng cao chất lượng nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 
Lệ Thu
 
;