Văn bản cơ quan nhà nước được “điện tử hóa” chỉ đạt 20% - 30%

11:10, 25/09/2013
Ngày 24.9, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, cho biết tỷ lệ các văn bản được trao đổi bằng phương thức điện tử vẫn hạn chế. Ở cấp bộ, ngành có khoảng 30% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử hoàn toàn (không sử dụng văn bản giấy), còn ở cấp tỉnh, thành phố đạt khoảng 20%. Số lượng văn bản được trao đổi song song trên môi trường điện tử và bản giấy đối với các bộ, ngành đạt khoảng 30% - 40%; các tỉnh, thành là 30% - 35%. So với yêu cầu đặt ra, các cơ quan nhà nước chưa tận dụng hiệu quả những điều kiện hiện có để thực hiện trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Vẫn có địa phương hầu như chưa có văn bản nào được trao đổi hoàn toàn trên môi trường mạng.
 
Theo TRẦN BÌNH/SGGPO