Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên: Phấn đấu 100% số chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh

18:13, 26/02/2014
* Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. 
 
Ngày 26.2, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh Hưng Yên.
Năm 2013, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Qua phân loại, đánh giá có 29/30 chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,03%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 77,86%. Trong năm 2013, Đảng bộ đã kết nạp 34 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 43 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm dân chủ, công khai, tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng. 
 
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2014, Đảng bộ Công an tỉnh phấn đấu có 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% số tổ chức cơ sở đảng và 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Bổ sung, kiện toàn Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên. Bổ sung, quản lý, sử dụng có hiệu quả chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt dự án tin học hoá công tác Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng thời đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm từ khi mới phát sinh trong từng cơ sở; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng  năm 2013 được khen thưởng.  
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)