Hưng Yên: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014

17:42, 12/03/2014
* Các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị
 
* Nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng
 
Hôm nay 12.3, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Các ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, trưởng, phó các ban đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, ủy viên UBKT Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND, trưởng các ban đảng, chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy; bí thư, phó bí thư, trưởng các ban đảng, chánh văn phòng các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện các tổ chức cơ sở đảng, các cá nhân được khen thưởng...
Dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 do ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày, nêu rõ: Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; định hướng cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy coi trọng tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, kịp thời bổ sung cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, đảng viên, thực hiện kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đúng kế hoạch. Năm 2013 có 81,39% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, hơn 62% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,27%...
 
Ông Nguyễn Văn Thông trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009 - 2013)

Ông Nguyễn Văn Thông trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009 - 2013)

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận được chú trọng, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh về an ninh trật tự ở các địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đem lại kết quả tích cực, nhất là trong việc quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, giải tỏa vi phạm hành lang công trình thủy lợi... Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, kinh tế, xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng 7,1%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 17,05%-công nghiệp, xây dựng 48,21 %-dịch vụ 34,74 %; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa có nhiều giải pháp thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở cũng như phát triển tổ chức đảng ở khu vực nông thôn và doanh nghiệp ngoài nhà nước; việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên chuyển biến chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở ở một số địa phương, đơn vị cấp cơ sở còn mang tính hình thức. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án đô thị, hạ tầng thương mại, giao thông, thủy lợi chậm ....
Năm 2014, công tác xây dựng Đảng tập trung chú trọng đổi mới và thực hiện có hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, gắn với đổi mới và thực hiện hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả; tập trung kiện toàn tổ chức UBKT đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn. Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Chính phủ và các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, phấn đấu năm 2014 tăng trưởng kinh tế đạt 7,2-7,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 83%...
Tại hội nghị, dưới dự điều hành của ông Doãn Thế Cường, các đại biểu tham luận khẳng định, làm rõ thêm kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2013, đồng thời đề xuất giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014. Các ý kiến tham luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; các giải pháp  nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác vận động quần chúng thực hiện dồn thửa đổi ruộng, xây dựng nông thôn mới; việc  đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị...
Với những kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định biểu dương, tặng Cờ cho 15  tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013); tặng bằng khen cho 20 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011-2013); tặng bằng khen cho 21 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 49  đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2013.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013). Các ông: Doãn Thế Cường, Nguyễn Khắc Hào trao bằng khen cho các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và các đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông biểu dương những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2013, đồng thời lưu ý một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; phát triển đảng viên ở nông thôn; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác vận động quần chúng; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. 
 
Đức Nhuận

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)