Thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

09:44, 11/03/2014
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp.

Ngày 10-3, tại Hà Nội, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khai mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

Phiên họp thứ 26 diễn ra trong năm ngày, các đại biểu sẽ cho ý kiến để hoàn thiện nhiều dự án luật, pháp lệnh và trình QH tại kỳ họp thứ bảy sắp tới. Ðây là những nội dung quan trọng liên quan quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa, kinh tế, nhà ở, bất động sản, quyền dân chủ, quyền thụ hưởng các cải cách hành chính trong điều kiện kinh tế thị trường... Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến nhiều dự án luật: Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nhà ở (sửa đổi); Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)...
Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các thành viên Ủy ban TVQH, các cơ quan QH tập trung chuẩn bị chu đáo các phiên họp Ủy ban TVQH trong tháng 4 và 5, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy. Ðây là kỳ họp quan trọng triển khai các công tác pháp luật, liên quan thi hành Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua, đưa Hiến pháp vào cuộc sống.
Tại phiên họp này, các đại biểu cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HÐND bầu hoặc phê chuẩn; về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 đến 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 và 2015 cần rà soát lại.
Các thành viên Ủy ban TVQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Việc sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật đã mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trong dự thảo luật, trong đó đề nghị ban soạn thảo cần rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định, tránh sự chồng chéo giữa Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về trách nhiệm liên quan việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản...
Về Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng được sở hữu nhà ở (Ðiều 9); chính sách phát triển nhà ở (Ðiều 15); chính sách phát triển nhà ở công vụ (khoản 10 Ðiều 4); mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (Ðiều 28, Ðiều 118); Quỹ phát triển nhà ở xã hội (Ðiều 69); về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (Ðiều 142)...
 
THEO PV/NHANDAN.COM
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)