Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

10:30, 13/03/2014
Tiếp tục Phiên họp thứ 26, chiều ngày 12/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án  Luật Công chứng (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp.              Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi một cách toàn diện đạo luật này và tán thành nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. Sau đó, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban pháp luật phối hợp cùng cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo báo cáo một số vấn đề về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công chứng (sửa đổi) của Ủy ban Pháp luật được trình bày tại phiên họp, về việc mở rộng phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, của công chứng viên, dự thảo Luật được quy định theo hướng công chứng viên được thực hiện việc chứng nhận bản dịch giấy tờ, đồng thời được chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản nhưng chỉ giới hạn đối với các giấy tờ, văn bản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà mình đã công chứng hoặc đang thực hiện việc công chứng (điểm c khoản 1 Điều 17). Phòng tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện các công việc chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP như hiện nay.
Về việc công chứng hay chứng nhận bản dịch giấy tờ, để bảo đảm chất lượng của hoạt động công chứng, dịch thuật, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của các tổ chức này, đồng thời bảo đảm tốt hơn cho người dân trong việc lựa chọn và tiếp cận dịch vụ chứng nhận bản dịch, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giao cho công chứng viên nhiệm vụ công chứng bản dịch giấy tờ. Theo đó, bổ sung quy định công chứng viên cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch và việc chứng nhận nội dung bản dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội nhằm đề cao trách nhiệm của công chứng viên trong hoạt động này.
Liên quan đến độ tuổi hành nghề của công chứng viên (Điều 35), do hiện vẫn đang có 2 loại ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban pháp luật đã đề nghị cho dự kiến 2 phương án trong dự thảo luật (tại Điều 35) để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Cụ thể là: Phương án 1: Công chứng viên được hành nghề đến khi đủ 65 tuổi, không phân biệt nam, nữ. Công chứng viên của các Phòng công chứng sau khi đã nghỉ hưu theo quy định của Luật Viên chức có thể tiếp tục hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng cho đến khi đủ 65 tuổi. Phương án 2: Không quy định về giới hạn tuổi hành nghề công chứng. Nội dung này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Tuy nhiên, tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh rằng nên quy định tuổi tối đa hành nghề công chứng. Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, có 2/3 số nước Thành viên Liên minh công chứng quốc tế quy định độ tuổi tối đa của công chứng viên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều thành viên UBTVQH cũng tán thành quan điểm của Bộ trưởng Hà Hùng Cường.
Cuối buổi chiều, UBTVQH họp về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn./.
 
Theo Kim Thanh/dangcongsan.vn
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)