Đoàn khảo sát, nghiên cứu của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên

17:51, 18/04/2014
* Ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 
 
Ngày 18.4, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn về nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình nhân dân; việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận về công tác dân vận tại tỉnh Hưng Yên. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên đã báo cáo kết quả công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua; công tác tham mưu, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 225 tổ dân vận ở 10/10 huyện, thành phố với trên 2 nghìn thành viên... Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” của MTTQ; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động…

Các thành viên trong đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đã đề nghị các ngành, đoàn thể của tỉnh làm rõ và thảo luận công tác tham mưu của Ban Dân vận các cấp cho cấp ủy, tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu mô hình tổ chức công đoàn; sự phối hợp giữa công đoàn và hội phụ nữ; việc thí điểm thành lập tổ chức hội phụ nữ trong các doanh nghiệp tư nhân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông báo khái quát một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, đồng thời khẳng định tình hình an ninh chính trị ở địa phương luôn ổn định; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được người dân tham gia tích cực; những nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để tỉnh nâng cao chất lượng công tác dân vận…
Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong công tác dân vận trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các hoạt động dân vận hướng về cơ sở; tăng cường công tác dân vận chính quyền, nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, giải quyết các vấn đề đang bức xúc trong nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, chất lượng.
 
Những kiến nghị của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết sẽ tổng hợp và tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác dân vận trong thời gian tới.
 
* Trước đó, ngày 17.4, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đã về làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Khoái Châu về tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.2.2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng dự làm việc với đoàn có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Khoái Châu.
Sau khi nghe báo cáo, bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của huyện trong việc thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW và Nghị quyết 11/NQ-CP trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị hệ thống dân vận của huyện cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để làm tham mưu tốt cho Đảng; gắn việc thực hiện Quyết định 290/QĐ-TW với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với các phong trào của các đoàn thể và chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, quan tâm công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng.
 
PV- CTV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)