Liên thông đăng ký khai sinh, hộ khẩu và cấp thẻ BHYT

10:01, 21/04/2014
 Trong năm 2014, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết sẽ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các bộ ngành, địa phương vào tháng 6-2014; triển khai kế hoạch xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2014; triển khai nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước... Ngoài ra, hiện nay Bộ Tư pháp cũng đang xây dựng, trình Thủ tướng đề án liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.
 
Cũng trong năm 2014, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, trong đó có trọng tâm là xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm và đổi mới công tác đánh giá công chức trên cơ sở kết quả công việc.
 
Theo LÂM NGUYÊN/SGGPO
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)