Số lượng văn bản nợ đọng đạt mức thấp nhất từ trước đến nay

10:34, 06/11/2014
Trong tháng 10, mặc dù số lượng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, song vẫn còn nhiều văn bản ở tình trạng “nợ trình”, nợ ban hành...
 
Theo Bộ Tư pháp, trong tháng 10 (từ ngày 26/9 đến ngày 27/10), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 07 văn bản (05 nghị định, 01 thông tư, 01 thông tư liên tịch), giải quyết được 07/29 văn bản quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, đạt 24,14%. Số văn bản nợ chưa ban hành là 22 văn bản (08 nghị định, 12 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 75,86%.
 
Số lượng văn bản nợ đọng đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. (Ảnh: TH).
Số lượng văn bản nợ đọng đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. (Ảnh: TH).
Đối với 99 văn bản (34 nghị định, 05 quyết định, 48 thông tư và 12 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, các bộ, cơ quan ngang bộ đã và đang tích cực nghiên cứu, xây dựng để ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Kết quả, đã ban hành 01 văn bản (Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải). Riêng 39 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (theo Kế hoạch phải trình trước 15/10/2014), các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ 07 nghị định; còn 32 nghị định, quyết định chưa trình và hiện đã trong tình trạng “nợ trình”.
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhờ đó công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể (22 văn bản), mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm 80 văn bản so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10/2013) và giảm 63 văn bản so với tháng 1/2014. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 cũng đã được các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tổ chức nghiên cứu xây dựng.
Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: tình trạng nợ trình, nợ ban hành văn bản; các văn bản được ban hành không bảo đảm yêu cầu có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản, nhiều nội dung giao quy định chi tiết là khó, phức tạp cần có nhiều thời gian, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn trong nước và kinh nghiệm nước ngoài.
Trong 2 tháng cuối năm 2014, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là rất nặng, bên cạnh việc phải chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành 22 văn bản nợ, 98 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, các bộ, cơ quan ngang bộ còn phải tổ chức thi hành và nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành 18 luật sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ trong thời gian tới cần ưu tiên tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản; tăng cường sự phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành, tránh tình trạng nợ văn bản./.
 
Theo Thu Hằng/dangcongsan.vn
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)