Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

10:58, 26/01/2015
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ngày 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa VIII đã chính thức bế mạc, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương. 
 
Nhiều nội dung quan trọng về phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới được các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý.
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này đã cụ thể hóa 5 chương trình hành động được Đại hội Mặt trận Tổ quốc Nam lần thứ VIII đề ra, để triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu năm 2015, qua đó góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước. 
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần triển khai thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015 do Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra lần này.
 
Qua đóng góp ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên.
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, nhất là góp ý kiến và tập hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo, văn kiện của Đại hội, góp phần làm cho các văn kiện Đại hội là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi và tích cực triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua.
 
Liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ hoàn thành tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng; tiếp tục triển khai các chương trình giám sát đã ký kết trước đó, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 
 
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, nhất là đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao hiệu quả của cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào giảm nghèo bền vững, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; đổi mới công tác thông tin, truyền thông về mặt nhận thức; tổ chức các hội nghị chuyên đề với sự tham gia của các Bộ, ngành và các ủy ban của Quốc hội. 
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia tổ chức ngày kỷ niệm trọng trọng đại của đất nước và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 85 năm kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
 
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay sau hội nghị này cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở khu vực biên giới, hải đảo.
 
Tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong năm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức một số hội nghị chuyên đề mà dư luận quan tâm như mô hình phát triển nông nghiệp kinh doanh hộ cá thể; hiện trạng các làng nghề Việt Nam; việc hỗ trợ hình thành các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài; lực lượng luật sư, luật gia tham gia góp ý về chủ quyền biên giới, hải đảo của đất nước; phát triển y tế ngoài công lập; tôn giáo và phát triển dịch vụ y tế. 
 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm việc lần lượt với tất cả các tổ chức tôn giáo tham gia vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hội nghị đã hiệp thương, bầu bổ sung thêm hai Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Giáo sư nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc và ông Đặng Hồng Quang (tức Hồng Thanh Quang), Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết; nâng tổng số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 385 người.
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao: Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ông Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Bùi Quang Tôn, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tặng Cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Nam, Kon Tum và Sóc Trăng; tặng Cờ xuất sắc cho 30 tỉnh, thành phố khác do có những thành tích nổi bật trong công tác mặt trận năm 2014./.
 
Theo http://www.vietnamplus.vn/be-mac-hoi-nghi-lan-thu-2-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc/304149.vnp
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)