Hưng Yên: Nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng ngày thành lập Đảng

18:28, 14/01/2015

Thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2015), Trung tâm Văn hoá tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động với nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, trung tâm kẻ vẽ gần 200 m2 pano và dàn tranh cổ động tại thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu; tổ chức xe tuyên truyền lưu động về vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu đạt được của đất nước sau gần 30 năm đổi mới, những thành tựu về KT – XH của tỉnh đạt được từ khi tái lập tỉnh; tổ chức 4 cuộc văn nghệ quần chúng với sự tham gia của cán bộ, nhạc công của trung tâm và các hạt nhân văn nghệ tại các CLB văn nghệ quần chúng trong tỉnh với 50 tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và quê hương đổi mới. 

 
Hoàng Bền
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)