Hưng Yên: Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015

19:05, 15/01/2015
* Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các ông: Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự. 
 
Ngày 15.1, tại hội trường Trụ sở Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án số 01 – ĐA/TU ngày 5.5.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 – 2015” (Đề án số 01) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015. Đến dự có bà: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Các ông: Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Cùng dự còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Qua 4 năm thực hiện, Đề án 01 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu quả “bàn, biết, giám sát” của nhân dân… Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở. Toàn tỉnh đã thành lập được 225 tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố với 2.059 thành viên tham gia. Các tổ dân vận làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình tôn giáo và những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời báo cáo chi uỷ, đề xuất giải pháp giải quyết. Thực hiện QCDC ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tiến hành khảo sát những nội dung niêm yết công khai để nhân dân biết trong quá trình tham gia, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do biết phát huy quyền làm chủ, nhân dân đã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu và tham gia giúp cấp uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 108 – KH/TU ngày 9.10.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết và ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2015) bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục củng cố bộ máy cán bộ làm công tác dân vận các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án số 01, công tác dân vận năm 2014 và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tựu nổi bật về KT – XH, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh đạt được trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống dân vận các cấp. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ về công tác dân vận để các cấp uỷ, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, công tác dân vận cần phát huy sức mạnh và sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị; có phương pháp dân vận phù hợp, đi vào chiều sâu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đề nghị các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3.6.2013  của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong năm 2015.
 
Hoàng Bền
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)