Hưng Yên: Trên 57% đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, đại học

17:56, 07/01/2015
Năm 2014, toàn tỉnh kết nạp 1.781 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 62.166 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp có 1.315 đồng chí là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh (chiếm 73,8%); 532 đồng chí là nông dân (chiếm 30%); 1.024 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học (chiếm 57,4%).... 
Để đạt được kết quả trên là do các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới với nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, cụ thể, trong đó có việc chủ động xây dựng tiêu chuẩn đối tượng kết nạp Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng, số lượng, đồng thời tăng cường chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống cách mạng để thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. 
 
Hoàng Bền 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)