Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2015

18:29, 21/01/2015
 * Ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự 
 
Ngày 21.1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Quang Ngừng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Bí thư Huyện ủy Kim Động.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2014 công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện có nền nếp, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy cùng cấp sớm xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm và tổ chức thực hiện; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cấp ủy huyện, cơ sở đã bám sát chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên. UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành chương trình đề ra. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp các tổ chức đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh; Phát hiện, xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục và có tác dụng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
Năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, phương hướng cụ thể, trong đó tập trung chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát trách nhiệm cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý; Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; Phấn đấu thực hiện toàn diện, đồng đều các nhiệm vụ theo điều 32 Điều lệ Đảng quy định; Chủ động nắm tình hình, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ, việc nổi cộm, không để phát sinh phức tạp; Tham mưu tốt công tác chuẩn bị nhân sự UBKT phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hào biểu dương sự nỗ lực và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng như ngành kiểm tra Đảng tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hào yêu cầu ngành kiểm tra Đảng tỉnh nắm chắc và nhận thức tốt tình hình đất nước và tỉnh trong năm 2015 để đề ra nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, sát thực, mang tính dự báo, phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; Tăng cường sự phối hợp trong nội bộ ngành kiểm tra đảng tỉnh, với cấp ủy các cấp và các ngành, cơ quan hữu quan; Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng; Giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, xem xét, xử lý các vụ việc một cách có lý, có tình với mục tiêu bảo đảm ổn định an ninh chính trị của tỉnh. 
 
Đức Long 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)