Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015

11:24, 30/01/2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến

Ngày 29-1, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Ðảng, tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị, có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, bí thư ban cán sự đảng, bí thư đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan T.Ư.
Báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do ôngTrần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư trình bày và các ý kiến thảo luận tại hội nghị nêu rõ, năm 2014, Ban Tổ chức T.Ư và ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác; trong đó có những nhiệm vụ mang tính cơ bản lâu dài như: Quy chế bầu cử trong Ðảng; Chỉ thị, Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị,...
Hội nghị chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, như công tác nghiên cứu tham mưu đề ra các chủ trương, giải pháp lớn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở cần tiếp tục được quan tâm. Việc đánh giá, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức và đánh giá, phân loại đảng viên có điểm chưa thống nhất. Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn bất cập, chưa đồng bộ.
Hội nghị tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015, trọng tâm là tập trung tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm 2014. Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2014 và từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng đến nay, ngành tổ chức xây dựng Ðảng có bước tiến mới, thực hiện một cách chủ động, bài bản, đồng bộ và toàn diện khối lượng rất lớn công việc trên các lĩnh vực về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó có nhiều việc khó, việc mới, việc phức tạp, quan trọng mang tính cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Ðảng. Ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã tham mưu cho các cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng; việc lấy phiếu tín nhiệm, Quy chế bầu cử trong Ðảng; về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và chính sách cán bộ,... Ngành tổ chức xây dựng Ðảng có nhiều đổi mới phương thức, lề lối làm việc, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan liên quan. Song, Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung cần quan tâm, bởi công tác xây dựng Ðảng là công việc khó, là công tác về con người. Tổng Bí thư đề nghị cán bộ làm công tác này không được chủ quan, cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, năm có nhiều ngày lễ lớn của Ðảng, của đất nước, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới to lớn, nặng nề. Trong khi đó, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá ta quyết liệt, muốn chúng ta thay đổi chế độ chính trị. Mặt khác, trong điều kiện kinh tế thị trường, có cơ chế lợi ích chi phối móc ngoặc với nhau. Nhân dân ta lo lắng Ðảng có vững vàng vượt qua thử thách, có giữ vững được bản chất cách mạng, tính tiền phong gương mẫu hay không? Tổng Bí thư đề nghị việc chuẩn bị hoàn thiện các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp phải được chuẩn bị công phu, bảo đảm đúng định hướng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ; nhưng đổi mới không có nghĩa là thay đổi chế độ, thay đổi bản chất của Ðảng, của Nhà nước ta.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt bằng được các mục tiêu đề ra, phát triển nhanh, nhưng bảo đảm bền vững; đồng thời giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng phải bảo đảm thành công tốt đẹp gắn với củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng. Nhân dịp chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, các cấp ủy cần chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ; các tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng. Tổng Bí thư khẳng định tính chất đặc biệt quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, các nội dung nêu trong nghị quyết cần được thực hiện trong nhiều nhiệm kỳ. Một loạt công việc đã triển khai thực hiện, như lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn,... cũng là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Với ngành tổ chức xây dựng Ðảng, Tổng Bí thư mong muốn cần tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn kiện trình đại hội, nhất là về công tác nhân sự cấp ủy bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Ngành tổ chức xây dựng Ðảng có nhiệm vụ rất nặng nề, cán bộ của ngành phải có trình độ, hiểu biết toàn diện, đặc biệt là nắm vững Ðiều lệ Ðảng, các văn bản, quy định của Trung ương. Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, không bị bất cứ sức ép nào; dám can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được chuyện bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; không bị cám dỗ, không bị chi phối bởi các quan hệ cá nhân, thân quen.
Tổng Bí thư mong qua hội nghị này, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Ðảng có thêm kinh nghiệm, tạo quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức T.Ư đã trao cờ thi đua, bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2014.
 
THEO PV/NHANDAN.COM
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)