Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy: Triển khai công tác xây dựng đảng năm 2015

19:44, 10/02/2015
* Ông  Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự
 
Ngày 10.2, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự.

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2014, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức tốt các cuộc họp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy được chú trọng, giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng... Trong năm Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tỉnh ban hành 7 chỉ thị, 1 nghị quyết, 3 kết luận, 22 chương trình, kế hoạch, 42 báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, 84 thông báo ý kiến và hàng trăm văn bản khác. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết trong cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao… Năm 2014, có 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt trong sạch vững mạnh; 28,9% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2015, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tham mưu với Tỉnh ủy thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Kịp thời tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị tài liệu phục vụ Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; phấn đấu năm 2015 có 100% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh…
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)