Hưng Yên: Sẵn sàng cho đại hội đảng bộ cơ sở

18:44, 25/02/2015
Theo Kế hoạch số 108 – KH/TU ngày 9.10.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, toàn tỉnh có 611 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ ở cơ sở đang được cấp ủy đảng cơ sở tích cực, khẩn trương thực hiện theo hướng đổi mới thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. 
 
Huyện Khoái Châu có địa bàn rộng với 25 xã, thị trấn, 54 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Theo kế hoạch 71 – KH/HU của Huyện ủy Khoái Châu về tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu quyết định chọn Đảng bộ xã Đồng Tiến tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung và Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề KTKT Tô Hiệu để chỉ đạo thực hiện bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại hội đảng bộ cơ sở điểm sẽ được tổ chức trong tháng 3.2015. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại tiến hành đại hội trong thời gian từ tháng 4 và kết thúc trước ngày 15.6.2015. Đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở huyện diễn ra bảo đảm theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy và 2 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và đưa ra hội nghị BCH đảng bộ thảo luận, đóng góp ý kiến lần 1. Các chi bộ, đảng bộ còn lại cũng đang tích cực xây dựng dự thảo báo cáo chính trị. Bên cạnh đó các cấp ủy tập trung thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ, rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, tiến hành xây dựng đề án nhân sự cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2014 phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xem xét, phê duyệt quy hoạch ban chấp hành và các chức danh ban thường vụ của tất cả 54 chi bộ, đảng bộ trực thuộc gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
 
Tiểu ban văn kiện của Đảng ủy xã Hiệp Cường (Kim Động) họp hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII
Tiểu ban văn kiện của Đảng ủy xã Hiệp Cường (Kim Động) họp hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khoái Châu Phạm Trần Hoạt cho biết: Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của huyện, cùng với việc chấp hành đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Khoái Châu chủ động, sâu sát trong công tác triển khai, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Huyện ủy thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình; ban hành các hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, về quy trình công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở, về công tác dân vận tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở…Để tăng cường  giúp cho các đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội, Ban Thường vụ huyện ủy thành lập 5 tổ hướng dẫn và đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ, ban hành đề cương dự thảo báo cáo chính trị... Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm dành nhiều thời gian tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn, cơ sở chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy có những chỉ đạo phù hợp với thực tiễn địa phương.

Gặp chúng tôi, ông Hoàng Xuân Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến hồ hởi cho biết: Đảng bộ xã được chọn tiến hành đại hội điểm nên từ cuối năm 2014, các bước triển khai, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã diễn ra bảo đảm đúng tiến độ như kế hoạch đã dự kiến. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã cơ bản hoàn thành các phần việc quan trọng như: Hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội; Quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy xã được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự là hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự kiến đại hội đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3.2015. 
Cũng như huyện Khoái Châu, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đang tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở. Nhiều đảng bộ xã được các huyện chọn làm điểm đại hội đảng bộ cơ sở cũng đã sẵn sàng để tiến hành đại hội. Điển hình như xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động)  hiện nay đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tháng 12.2014; Cơ bản xây dựng xong báo cáo chính trị trình đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV và làm xong quy trình nhân sự cấp ủy  bước 1. Ông Vũ Cao Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão phấn khởi cho biết: Dự kiến BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới sẽ là cấp ủy trẻ nhất của xã từ trước đến nay với tỷ lệ tuổi trẻ gần 50% số ủy viên cấp ủy và số lượng ủy viên mới trong BCH đảng bộ xã chiếm tỷ lệ khoảng 40%. Các cán bộ trẻ dự kiến tham gia cấp ủy xã khóa mới đều được xã tạo thuận lợi cho đi học tập, bồi dưỡng và đã có trình độ Đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Kinh nghiệm của xã là việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ thuận lợi và đạt kết quả tốt khi công tác cán bộ được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đến bố trí, sử dụng. Không chỉ làm đúng quy định, quy trình, mà cần mở rộng dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp, đánh giá cán bộ một cách khách quan qua theo dõi chất lượng, hiệu quả hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao và uy tín mỗi cán bộ ở nơi công tác, nơi cư trú. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại đảng bộ xã được soạn thảo nhanh, bảo đảm chất lượng, đánh giá đúng, chân thực thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015 từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới...
Chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đức Long 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)