Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2015

19:04, 25/03/2015
Ngày 25.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các sở, ngành, hội năm 2015. Dự hội nghị có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, hội của tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp UBND tỉnh, các sở, ngành, hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 17 sở, ngành, đơn vị đã đề xuất nhiều nội dung ký kết phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, Bản tin thông báo nội bộ và Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để truyền tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện chương trình phối hợp công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 thông báo kết luận, 1 quyết định, 2 kế hoạch, 4 báo cáo…; tổ chức 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của tỉnh và Trung ương. 

Sau khi thảo luận và thống nhất, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, hội của tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các sở, ngành, hội năm 2015. Theo đó năm 2015, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công tác tuyên giáo và việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và ban hành văn bản lãnh đạo trong năm 2015 và các năm tiếp theo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả hoạt động của các sở, ngành nhằm thống nhất về tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 – 2015, làm tiền đề xây dựng Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác khoa giáo, tuyên truyền hướng về cơ sở, quan tâm phối hợp giải quyết những vấn đề dư luận phản ánh theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đúng qui định của pháp luật nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Đức Long 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)