Đại hội Đảng bộ xã Nhân Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020

17:35, 24/03/2015
Trong hai ngày 23 - 24.3, Đảng bộ xã Nhân Hòa (Mỹ Hào) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Mỹ Hào chọn tổ chức đại hội điểm. Dự đại hội có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy...
 
Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội
Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, xã Nhân Hòa đã hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ của xã đạt 16,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiêp - dịch vụ; thu nhập bình quân đạt 26,54 triệu đồng/người/năm. Đến nay, cả 3 trường học của xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em đạt nhiều kết quả rõ rệt. 100% số làng được công nhận là “Làng văn hóa”, 96,5% số gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... 

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ kết nạp 25 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 332 đồng chí. Hàng năm, có 85% số chi bộ đạt TSVM. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 13,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; 100% số làng giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; kết nạp 25 - 30 đảng viên mới; hàng năm Đảng bộ xã và 85% số chi bộ đạt TSVM, chính quyền đạt vững mạnh. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Đảng bộ xã đã đề ra một số giải pháp như: Tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp đô thị, tăng cường quản lý đất đai, môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng… Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 ông, bà; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Lệ Thu 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)