Đảng bộ Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững

19:44, 19/03/2015
Nguyễn Xuân Dương
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần (Đảng bộ Tổng công ty), cùng những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, kịp thời trên các mặt: Quản lý, tổ chức sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động; tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, mở rộng qui mô sản xuất… nên trong 5 năm (2010 - 2015), Tổng Công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần luôn sản xuất đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, bảo đảm thời gian giao hàng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và nước ngoài.
Đảng bộ Tổng công ty có 218 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ đã kết nạp được 56 đảng viên mới; 100% số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 4 chi bộ và 16 đảng viên được biểu dương, khen thưởng; 1 đồng chí đoạt giải nhì cuộc thi kể chuyện về Bác do thành phố Hưng Yên tổ chức; 2 đồng chí được Tỉnh đoàn Hưng Yên trao tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
 
Sản xuất tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần
Sản xuất tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần

Đảng bộ Tổng Công ty luôn đặt công tác lãnh đạo sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Bằng các giải pháp phù hợp, nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ đã lãnh đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu đề ra: Kim ngạch xuất khẩu tăng 31,3%/năm; doanh thu tăng 20%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng 18,9%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 20%/năm... Thực hiện chiến lược tăng tốc của ngành dệt may, trong 5 năm qua, Tổng công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các cơ sở sản xuất mới ở các khu vực trong và ngoài tỉnh như: Công ty cổ phần Châu Giang - Hưng Yên tại huyện Khoái Châu; Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình tại tỉnh Ninh Bình. Thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ về việc xóa đói giảm nghèo bền vững cho 61 huyện nghèo trong cả nước, Tổng công ty cùng với 8 doanh nghiệp bạn thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam xây dựng Công ty cổ phần may Sơn Động tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) và đưa vào hoạt động tháng 5.2010, giải quyết việc làm cho trên 400 lao động là đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2008, chương trình 5S của Nhật Bản và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 nhằm bảo đảm môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, nâng cao sức khỏe cho người lao động. Phong trào đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm trong sản xuất được cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện. Trong 5 năm đã có 632 sáng kiến cải tiến được đưa vào áp dụng có hiệu quả, làm lợi cho Tổng công ty gần 10 tỷ đồng.
Xác định phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ là yếu tố quan trọng, Tổng công ty coi trọng việc kiện toàn, quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng  yêu cầu đổi mới, phát triển của doanh nghiệp. Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác phát triển nguồn nhân lực, từ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phục vụ sản xuất thường xuyên đến công tác đào tạo cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Tổng công ty đã liên kết với Trường đại học Bách khoa Hà Nội mở 2 lớp đào tạo đại học cho 41 cán bộ đương chức và cán bộ nguồn; liên kết với Trường cao đẳng Dệt - May và thời trang Hà Nội mở 2 lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cho 280 cán bộ cấp tổ, cử 48 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo do Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức; đào tạo ngoại ngữ, tin học cho 122 lượt nhân viên nghiệp vụ. Ngoài ra, hàng năm Trung tâm đào tạo của Tổng công ty tổ chức đào tạo lại tay nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu với những dòng sản phẩm mới; đào tạo mới  khoảng 410 lao động chưa biết nghề mỗi năm. Ngoài mức lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng, Tổng công ty còn cấp thêm tiền ăn ca, đồng phục, tiền tham quan, sinh nhật; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ bảo hộ cho người lao động trong quá trình sản xuất. Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo đơn vị tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội do địa phương phát động, tham gia ủng hộ các quỹ với số tiền trên 6,5 tỷ đồng, phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bảo trợ cho 68 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
Với những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ Tổng công ty đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, trong đó năm 2010 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ, năm 2013 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen… Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2011 Tổng công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; từ năm 2010 - 2013 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc… Năm 2014, Tổng công ty là 1 trong 85 doanh nghiệp trong cả nước vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp vì người lao động" lần thứ nhất…
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Tổng công ty hội nhập toàn diện, phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh". Từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo sản xuất, kinh doanh thời gian qua và xu hướng ngành công nghiệp dệt may trong những năm tới, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kim ngạch xuất đạt 59,4 triệu USD, tăng 5%/năm, doanh thu đạt 500 tỷ đồng, tăng 5%/năm, nộp ngân sách 22 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ Tổng công ty xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phát triển doanh nghiệp bền vững; tạo thêm việc làm, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động; hoàn thành tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc phòng; tích cực tham gia công tác xã hội và giúp đỡ cộng đồng. 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)