Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII

19:27, 06/03/2015
 * Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì
 
Ngày 6.3, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 diễn ra tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số Ban Đảng Trung ương; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015 với sự tập trung và nhất trí tín nhiệm cao. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ như: Về dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Trung ương nhất trí chủ đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm tới được dự kiến là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; cơ cấu GDP: công nghiệp - xây dựng khoảng 40%, dịch vụ khoảng 45%, nông nghiệp khoảng 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,3 - 1,5%/năm... Trên cơ sở kết quả đạt được phân tích, đánh giá, nhận định tình hình, Trung ương đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện để đạt các mục tiêu nêu trên. Về báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI, Trung ương đồng ý giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi). Những vấn đề vướng mắc được các cấp uỷ, tổ chức đảng đề xuất và những kiến nghị của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Trung ương thống nhất nhận định: Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới...
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, hiểu rõ nội dung, tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vận dụng vào thực tiễn xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ và công tác nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 ở cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVIII thành công. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, khắc phục tồn tại, tổ chức thực hiện thắng lợi những nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (khóa XVII), tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở theo Kế hoạch số 108 - KH/TU ngày 9.10.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Nhân dịp này, hội nghị chia tay một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. 
 
Đức Long 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)