Hưng Yên: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2015

18:13, 18/03/2015
* Các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự.
 
* Nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng
 
Ngày 18.3, tại hội trường Công an tỉnh (thành phố Hưng Yên), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh...
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng cờ cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng cờ cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 do ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày: Năm vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đúng quy định. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 273 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho hơn 24,5 nghìn lượt học viên với tỷ lệ học viên khá, giỏi đạt trên 80%. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án số 05 – ĐA/TU ngày 24.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận được chú trọng, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014: Có 60,13% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 32,95% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 72,63% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11,61% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của các cấp và nhân dân, doanh nghiệp kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng 7,25%. Toàn tỉnh có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2015, công tác xây dựng Đảng tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Chú trọng đổi mới và thực hiện có hiệu quả hơn việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên; Tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng; Thực hiện tốt việc lấy ý kiến góp ý xây dựng của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân tham gia vào báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp; chủ động nắm tình hình tư tưởng để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; các cấp ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đẩy mạnh thực hiện Đề án 05 – ĐA/TU ngày 24.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc đổi mới và thực hiện hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy trình, quy định; phấn đấu năm 2015 tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước tỉnh 7,5 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%...
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu tham luận khẳng định, làm rõ thêm kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2014, đồng thời đề xuất giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015. Các ý kiến tham luận về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; việc kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại điều 30 Điều lệ Đảng…  
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định biểu dương, trao tặng Cờ cho 13  tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010 -2014); tặng bằng khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010 - 2014); tặng bằng khen cho 25 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 70  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng đột xuất 6 tổ chức đảng có thành tích xuất sắc năm 2014...
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2014, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2015.
 
Đức Long  
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)